Veilige en gezonde werkplekken in Europa: hoe staat het ervoor in 2023?

Keywords:

Deze beleidsnota bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het verslag getiteld “Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends 2023”, waarin verschillende indicatoren, trends en relevante ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) worden onderzocht.

Ondanks het feit dat in de EU-lidstaten sinds het midden van de jaren tachtig een uitgebreid kader voor de beheersing van VGW-risico’s is ontwikkeld, is op sommige gebieden nog steeds verbetering nodig: terwijl het aantal arbeidsongevallen daalt, nemen psychosociale en emotionele stressoren op het werk toe en blijven fysieke risico’s en de ergonomische belasting onveranderd op een hoog niveau.

Daarnaast zijn vanwege de toepassing van nieuwe technologieën op het werk, transformaties in bepaalde sectoren, veranderingen in de beroepsbevolking en de globalisering bredere en verstrekkendere maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk nodig. In de nota wordt daarover een reeks aanbevelingen voor beleidsmakers gedaan.

Downloaden in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |