Ierland: Eliminatie van de risico’s van respirabel kristallijn silicastof in de bouwsector

Keywords:
Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2018-2019
Eervolle vermelding 

De kankerverwekkende stof respirabel kristallijn silica (RCS) vormt een veelvoorkomend gezondheidsrisico op bouwplaatsen.

Mede dankzij een directie die dit probleem uiterst serieus neemt, heeft BAM Ierland de risico’s van deze gevaarlijke stof voor zijn werknemers op de bouwplaatsen vastgesteld, evenals de manieren om deze tot een minimum te beperken. Veel risico’s zijn al in het ontwerpstadium weggenomen – door het gebruik van materialen die silica bevatten en activiteiten waarbij silica vrijkomt te vervangen door veiliger alternatieven. Daarnaast zijn de beheerstechnische procedures en de persoonlijke beschermingsmiddelen verbeterd en wordt de naleving regelmatig gecontroleerd.

Het bedrijf sprak al tijdens de inkoopfase met onderaannemers af dat afzuiging van RCS-stof bij de bron moest plaatsvinden. Daarnaast is het een samenwerkingsverband aangegaan met een bekende fabrikant van professionele apparatuur, waardoor het bedrijf deze apparaten kon aanschaffen.

Door voorlichting is ervoor gezorgd dat alle werknemers zich bewust zijn van de risico’s en van de voordelen van naleving van het veiligheidsbeleid, waardoor er een betere werkomgeving en een preventiecultuur is gecreëerd.

 

Downloaden in: en | is |