Informatieblad: kwetsbare werknemers en gevaarlijke stoffen

Keywords:

Dit informatieblad bevat praktische richtsnoeren over wettelijke verplichtingen en goede praktijken met betrekking tot kwetsbare werknemers die op de werkplek aan gevaarlijke stoffen kunnen worden blootgesteld. Het is belangrijk om bij risicobeoordeling en preventieve maatregelen rekening te houden met groepen werknemers die specifieke behoeften hebben of die in het bijzonder risico lopen.

Het informatieblad geeft een overzicht van de wettelijke verplichtingen van werkgevers en gaat in op specifieke groepen, namelijk nieuwe of jonge werknemers, migranten of tijdelijke werknemers, werknemers met medische aandoeningen, werknemers die zwanger zijn of borstvoeding geven, en vrouwelijke werknemers. Wat kunnen werkgevers doen om deze groepen werknemers te beschermen tegen schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen?

Downloadenin: de | en | fi | fr | is | lv | mt | nl | pt | sk | sl |