Frankrijk: elimineren van gevaarlijke oplosmiddelen bij de analyse van teruggewonnen materiaal in de sector wegenbouw en -onderhoud

Keywords:
Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2018-2019
Bekroonde organisatie 

Eiffage Infrastructures houdt zich bezig met wegenbouw en -onderhoud in Frankrijk. Om te bepalen of asfalt kan worden hergebruikt analyseren de laboranten van Eiffage een groot aantal monsters uit de 35 miljoen ton asfalt die elk jaar wordt teruggewonnen van wegen in het hele land. Tot voor kort hield deze analyse het gebruik in van een organisch oplosmiddel dat als kankerverwekkend, mutageen en reprotoxisch is ingedeeld, waardoor mogelijk duizenden werknemers gevaar liepen.

De door het bedrijf ontwikkelde innovatieve methode Analysis Safe die nu wordt toegepast, elimineert het gebruik van organische oplosmiddelen volledig en is sneller in het gebruik, waardoor de gezondheid van de werknemers en het milieu worden beschermd, met bijkomende besparing van tijd, geld en middelen.

Downloaden in: en | fr | sk |