Factsheet 59 - Terugdringen van de risico’s van lawaai op het werk

Keywords:

Elke dag worden miljoenen werknemers in Europa blootgesteld aan lawaai op het werk en de daaraan verbonden risico’s. Het agentschap heeft voor de Europese Week voor gezondheid en veiligheid 2005 een rapport opgesteld dat een overzicht biedt van de bestaande Europese richtlijnen en aanvullende normen die moeten waarborgen dat de uit geluidsoverlast voortvloeiende risico’s voor werknemers worden aangepakt om de hoge kosten van ziekten en ongevallen als gevolg van blootstelling aan lawaai op sociaal-economisch gebied alsook op het gebied van human resources terug te dringen.

Downloaden in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp