Korte Samenvatting - Aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij kinderen en jongeren: prevalentie, risicofactoren, preventieve maatregelen

Keywords:

Er is veel onderzoek gedaan naar aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen, SSA’s), maar voornamelijk bij volwassenen. Deze review richt zich op onderzoek bij kinderen en jongeren — zowel voor als na hun intrede op de arbeidsmarkt.

Aangezien veel SSA-klachten in de kindertijd beginnen, is het van belang na te gaan hoe ze op jonge leeftijd kunnen worden voorkomen. Er zijn veel factoren van invloed op de ontwikkeling van SSA’s, namelijk fysieke factoren (bijv. zwaarlijvigheid, slaapgebrek, langdurig zitten), sociaaleconomische factoren en individuele factoren (bijv. geslacht, leeftijd). In deze review wordt onderzocht hoe deze factoren SSA’s bij kinderen en jongeren beïnvloeden, hoe ze kunnen worden voorkomen en hoe een gezond bewegingsapparaat tot een integraal onderdeel van onderwijs en opvoeding kan worden gemaakt.

Downloaden in: cs | de | en | es | is | it | pl | pt |