Samenvatting: Analyseverslag van goede praktijken op de werkplek en ondersteuningsbehoeften van ondernemingen

Keywords:

Deze publicatie is een samenvatting van een verslag dat praktijken op het werk onderzoekt die in 36 ondernemingen — van verschillende omvang en in verschillende sectoren — worden toegepast om de uitdagingen die een verouderende beroepsbevolking meebrengt, aan te gaan. Het verslag richt zich enerzijds op de vraag hoe oudere werknemers langer kunnen blijven werken en anderzijds op de vraag hoe de gezondheid en het welzijn van alle werknemers kunnen worden bevorderd, ongeacht de leeftijd. De motivatie en stimulansen achter het beleid en de praktijken worden besproken, evenals de succesfactoren voor de tenuitvoerlegging en de bijkomende uitdagingen. De casestudies benadrukken ook dat kleine en micro-ondernemingen moeilijkheden ervaren bij het toepassen van dergelijke praktijken. In het verslag worden suggesties gegeven voor het soort ondersteuning dat ondernemingen zou helpen en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige acties.

Downloaden in: en