Onderwijs – resultaten van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener)

Keywords:

Uit een studie in het kader van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s en literatuuronderzoek over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in het Europese onderwijs blijkt dat de VGW-risico’s in deze sector veelal van psychosociale aard zijn en aandoeningen aan het bewegingsapparaat betreffen.

De sector zou baat hebben bij een sterker VGW-beheer, een groter bewustzijn van de risico’s, werknemersparticipatie, scholing van personeel en de aanwijzing van VGW-vertegenwoordigers.

Ook wordt in het verslag een aantal sectorspecifieke beleidsoriëntaties voor de lidstaten en belanghebbenden gepresenteerd.

Downloaden in: en