Hoogtepunten
27/09/2019

Hoe kunnen we de risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk beheren?

© INSHT

Volgens schattingen is kanker de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU. Veel vormen van kanker zijn in verband te brengen met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Als ondertekenaar van de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen stelt EU-OSHA zich als taak bewustwording over deze risico’s te versterken.

Praktisch advies over het vermijden van de risico’s van kankerverwekkende stoffen op de werkplek evenals links naar nuttige informatie zijn te vinden op een nieuw informatieblad ter ondersteuning van de campagne “Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”.

Lees het informatieblad – een gezamenlijke publicatie met steun van alle partners bij de Routekaart

Bezoek de website van de campagne voor een gezonde werkplek 

Vind meer informatie en artikelen over werkgerelateerde kanker