Sommarju - Il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali f’intrapriżi mikro u żgħar Ewropej: Evidenza kwalitattiva mit-Tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER 2019)

Keywords:

Dan ir-rapport jippreżenta s-sejbiet ewlenin ta’ studju dwar il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali fuq il-postijiet tax-xogħol Ewropej. Huwa bbażat fuq evidenza kwalitattiva minn intervisti f’intrapriżi mikro u żgħar (MSEs) fid-Danimarka, fil-Ġermanja, fi Spanja, fil-Kroazja, fin-Netherlands u fil-Polonja, li kollha kemm huma pparteċipaw fl-Istħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER 2019).

Dan ir-rapport jipprovdi informazzjoni li tgħin biex jiġi esplorat il-mod kif il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali tiġi organizzata fl-MSEs, kif irrappurtat mill-maniġers u l-ħaddiema. Huwa jikkontribwixxi għal fehim aħjar tal-fatturi involuti rigward il-kuntest li fih il-kumpaniji joperaw, inkluż il-kuntest nazzjonali, il-fatturi ekonomiċi u kwistjonijiet relatati mal-impjiegi.

L-istudju jikkonferma s-sejbiet tal-ESENER 2019 li jsemmu li għandu jkun hemm aktar flessibbiltà fil-mod kif il-ħaddiema jorganizzaw il-kompiti proprji tagħhom u s-sigħat tax-xogħol bħala l-mod ewlieni li jiġu evitati r-riskji psikosoċjali u jiġi indirizzat l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 kif irrappurtat mill-intervisti li saru fuq il-postijiet tax-xogħol.

Niżżel in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |