Spanja: Il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali f’intrapriżi mikro u żgħar Ewropew - evidenza kwalitattiva mit-Tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER 2019)

Keywords:

Dan ir-rapport jippreżenta l-każ ta’ Spanja fi studju ta’ segwitu kwalitattiv tat-Tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER 2019) dwar il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali f’intrapriżi mikro u żgħar (MSEs). Il-maniġers u l-ħaddiema intervistati f’MSEs ta’ spiss ma kinux jafu dwar il-politiki f’livell nazzjonali u settorjali fir-rigward tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali b’mod ġenerali u fir-rigward tar-riskji psikosoċjali b’mod partikolari.

F’konformità ma’ dan, is-sejbiet juru li r-riskji psikosoċjali f’MSEs irċevew inqas attenzjoni minn riskji fiżiċi u tħassib dwar is-sikurezza, u li l-kultura tal-post tax-xogħol kienet il-qofol tal-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali. B’mod interessanti, il-pandemija tal-COVID-19 ħeġġet lil xi kumpaniji biex jintroduċu miżuri biex jindirizzaw riskji psikosoċjali relatati max-xogħol mill-bogħod.

Dan l-istudju jenfasizza l-bżonn li jkun hemm aktar sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji psikosoċjali kemm fost il-maniġers kif ukoll fost l-impjegati. Huwa wkoll neċessarju li l-impjegati jiġu involuti aktar fl-identifikazzjoni tar-riskji psikosoċjali u fl-implimentazzjoni tal-miżuri li jindirizzawhom.

Niżżel in: en