In-Netherlands: Il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali f’intrapriżi mikro u żgħar Ewropew - evidenza kwalitattiva mit-Tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER 2019)

Keywords:

Dan ir-rapport jippreżenta l-każ tan-Netherlands fi studju ta’ segwitu kwalitattiv tat-Tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER 2019) dwar il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali f’intrapriżi mikro u żgħar. Intervisti ma’ maniġers u ħaddiema fi 30 intrapriża mikro u żgħar juru stress relatat max-xogħol minħabba pressjoni tal-ħin bħala r-riskju psikosoċjali l-aktar frekwenti. Ir-rapport jindirizza dawn is-sejbiet fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19.

Il-maġġoranza tal-organizzazzjonijiet ma wettqux valutazzjoni tar-riskju tar-riskji psikosoċjali. Il-kumpaniji użaw approċċ prattiku għall-ġestjoni ta’ dawn minflok politiki miktuba. Il-mod l-aktar effettiv għall-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali kien meqjus li hu ż-żamma ta’ relazzjoni tajba mal-impjegati.

Għall-impjegaturi, il-benesseri tal-impjegati kien l-ixprunatur ewlieni għas-sensibilizzazzjoni dwar u l-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali. Il-parti l-kbira tal-maniġers qiesu li n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar l-esperjenzi tal-impjegati kien l-ostaklu ewlieni għall-indirizzar tar-riskji psikosoċjali.

Niżżel in: en