Mangfoldighed og digitale arbejdsplatforme: konsekvenser for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Keywords:

Den digitale platformsøkonomi vokser hurtigt, og det tilbudte arbejde er lige så forskelligartet som arbejdstagerne selv. Indvandrere og etniske minoriteter er mere tilbøjelige til at engagere sig i platformsarbejde, hvilket også kan udgøre en mulighed for personer med handicap og for kvinder.

Digitalt arbejde kan være en adgangsbillet til arbejdsmarkedet, men det kan også være en blindgyde. Dette debatoplæg kaster lys over arbejdsvilkår og arbejdsmiljørisici i forbindelse med digitalt platformsarbejde for visse arbejdstagergrupper.

Resultaterne viser, hvordan det kan sikres, at digitalt platformsarbejde fungerer som et springbræt til mere sikre og sunde jobs.

 

Download in: en