Transport og godshåndteringsaktiviteter – dokumentation fra den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst (ESENER)

Keywords:

Transport- og godshåndteringssektorens mange forskellige aktiviteter indebærer forskellige risici for arbejdsstyrken. Det kræver målrettede tilgange på arbejdsmiljøområdet.

Denne rapport giver et overblik over arbejdsmiljøledelsespraksis på sektorplan i Europa ved at nærstudere resultaterne på tværs af de tre undersøgelsesrunder og supplere dem med interviews med sektorrepræsentanter. Den identificerer nogle af de bestemmende faktorer for praksis på arbejdsmiljøområdet, f.eks. virksomhedens størrelse og ledelsens engagement, samt de vigtigste erhvervsbetingede risikofaktorer og sundhedsproblemer, der indvirker på arbejdsstyrken.

Der redegøres for sektorspecifikke politikanbefalinger vedrørende de vigtigste arbejdsmiljørisici og sundhedsresultater samt uddannelse og medarbejderdeltagelse.

Download in: en