Beskyttelse af arbejdstagerne i onlineplatformøkonomien: En oversigt over den lovgivningsmæssige og politiske udvikling i EU

Keywords:

Væksten inden for onlineøkonomien skaber udfordringer for arbejdsmiljøet. Arbejde via onlineplatform – dvs. arbejde, som udføres via, på eller formidles gennem onlineplatforme – er karakteriseret af en bred vifte af arbejdsordninger, herunder løsarbejde, afhængig selvstændig virksomhed, akkordarbejde, hjemmearbejde og crowdworking.

Denne rapport omhandler de arbejdsmiljørisici, der kan opstå som følge af arbejde via onlineplatform, udfordringerne ved onlineøkonomien for de nuværende lovgivningsmæssige tilgange til arbejdsmiljø samt eksempler på politikker og lovgivningsinitiativer, som enten er i kraft eller er under udarbejdelse for at tackle disse risici og udfordringer.

Download in: en