Måling af kvaliteten af den sociale dialog og overenskomstforhandlingerne på arbejdsmiljøområdet

Keywords:

Dette debatoplæg omhandler arbejdsmiljø og arbejdsmarkedsrelationer, herunder overenskomstforhandlinger og social dialog.

Som en del af EU-OSHA's EU-dækkende informationssystem om arbejdsmiljø – datavisualiseringsværktøjet OSH Barometer – gennemgår oplægget relateret litteratur og præsenterer en metodisk og begrebsmæssig tilgang til måling af kvaliteten af arbejdsmarkedsrelationerne på arbejdsmiljøområdet.

Download in: en