Tilsynsførendes indsigt i opfattede højrisikoerhverv og -sektorer i Europa: en EU-OSHA-SLIC-undersøgelse

Keywords:

I takt med at arbejdslivet forandrer sig, er der behov for nye perspektiver på nutidens arbejdsmiljømæssige udfordringer. Til det formål er primær dataindsamling direkte fra kilden afgørende. De foreløbige resultater af den banebrydende undersøgelse foretaget i samarbejde mellem EU-OSHA og Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC), som udnytter de tilsynsførendes ekspertise, tjener som et vigtigt springbræt.

Dataene sætter fokus på højrisikoerhverv og -sektorer og giver viden, der kan anvendes til at skabe øget bevidsthed, sikre en effektiv målretning af foranstaltninger og bidrage til uddannelse. Desuden kan resultaterne hjælpe med at identificere de områder, der kræver opmærksomhed, og bestemme effektive foranstaltninger til at afbøde de risici, som arbejdstagerne står over for. Tilsynsførendes rolle under covid-19-pandemien fremhæves også.

Download in: en