Arbejdets fremtid: crowdsourcing

Keywords:

Udviklingen af teknologi har udvidet muligheden for at "flytte" arbejde væk fra de traditionelle arbejdspladser, og der er opstået helt nye former for arbejdstilrettelæggelse. Crowdsourcing – lønnet arbejde tilrettelagt gennem onlinebaserede arbejdsformidlingstjenester – er ét af disse nye arbejdsmønstre. I denne artikel beskrives de vigtigste risici, der kan følge af den brede vifte af opgaver, som udføres af crowd-arbejdstagere. Den hurtige vækst på dette arbejdsområde har også skabt betydelige udfordringer, og i det følgende gennemgås nogle eksempler på uløste problemer.

Download in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |