Factsheet 87 - Diversificering af arbejdsstyrken og arbejdspladsvurdering: Alle skal være dækket. Sammendrag af en rapport fra Arbejdsmiljøagenturet

Keywords:

Diversificering og styring af diversificering på arbejdspladsen er vigtige aspekter af nutidens arbejdsmiljø. Men det er sjældent, diversificering er blevet undersøgt på grundlag af en arbejdspladsvurdering, og der findes kun ganske få praktiske risikovurderingsværktøjer, der tager hensyn til de specifikke risici, som f.eks. handicappede, vandrende arbejdstagere, ældre arbejdstagere, kvinder og vikarer udsættes for.

Download in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |