Factsheet 75 - Arbejdsbetinget muskel- og skeletbesvær: tilbage til arbejdet

Keywords:

Muskel- og skeletbesvær hører til det mest almindeligt forekommende arbejdsbetingede sundhedsproblem i Europa. Indsatsen mod muskel- og skeletbesvær skal begynde på arbejdspladsen. For det første skal der gennemføres forebyggende foranstaltninger. Men for arbejdstagere, der allerede lider af muskel- og skeletbesvær, består udfordringen i at bevare deres arbejdsevne, fastholde dem på arbejdsmarkedet, og om nødvendigt reintegrere dem på arbejdspladsen. Dette faktablad stiller skarpt på de væsentligste resultater af Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs rapport "Back to Work", som beskæftiger sig med indgående fastholdelse, reintegration og rehabilitering af arbejdstagere med muskel- og skeletbesvær. Rapporten er inddelt i to dele: dels en gennemgang af litteraturen om effektiviteten af indsatsen på arbejdspladsen, og dels en oversigt over politiske tiltag på europæisk og internationalt plan.

Downloadin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |