Europæisk virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019) — baggrundsorientering

Keywords:

Denne briefing giver baggrundsinformation og et overblik over resultaterne af ESENER-undersøgelsen for 2019. Undersøgelsen ser nærmere på, hvordan arbejdsmiljøproblemer håndteres i praksis i europæiske virksomheder, og forsøger at forstå drivkræfterne bag og hindringerne for at håndtere risici på arbejdspladsen.

ESENER har til formål at skabe resultater, der er sammenlignelige imellem lande og over tid. 2019-udgaven, som er den tredje, omfatter interviews med repræsentanter fra 45 420 virksomheder i 33 europæiske lande.

Resultaterne vedrører spørgsmål som, hvem der har ansvaret for at håndtere sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og om arbejdstagerne inddrages heri, hvordan psykosociale risici håndteres, og hvordan ændringer, såsom digitalisering, påvirker arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

Download in: en