Digitalisering og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen – Et forskningsprogram under EU-OSHA

Keywords:

Denne brochure opsummerer EU-OSHA's arbejde med digitalisering og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen — herunder et fremsynsprojekt, et større overblik over sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Den undersøger potentialet i digitalisering, og hvordan digitalisering former arbejdslivet og arbejdstageres sundhed og sikkerhed. Den ser også nærmere på udfordringerne for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og hvordan disse udfordringer kan håndteres med henblik på at maksimere mulighederne inden for digitale teknologier, herunder forbedre arbejdsvilkårene.

Digitalisering ændrer hastigt arbejdsmarkedet. EU-OSHA's forskningsprogram har til formål at give politiske beslutningstagere, forskere og arbejdspladser pålidelig information om digitaliseringens påvirkning af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, så de kan handle rettidigt og effektivt for at sikre, at arbejdstagere kan arbejde under sikre og sunde vilkår.

Download in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sv |