Skabelse af safe spaces: vold i hjemmet og arbejdspladsen

Keywords:

De konsekvenser, som vold i hjemmet har for voldsofrenes liv, begrænser sig sjældent til det sted, hvor den foregår – de fleste ofre oplever også forstyrrelser af deres karriere. Mishandlingens negative virkning på deres sundhed, produktivitet og generelle trivsel kan desuden påvirke deres kolleger og arbejdsgivere.

Dette debatoplæg beskriver, hvordan vold i hjemmet er et problem på arbejdspladsen, og giver eksempler på retlige og politiske rammer på EU-plan og nationalt plan. Den anbefaler ligeledes nyttige arbejdspladsforanstaltninger, som effektivt kan støtte voldsofrene og bidrage til at bekæmpe mishandlingen.

Download in: en