Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Siguranța și sănătatea în lanțurile de aprovizionare din sectorul agroalimentar: puterea de a îmbina guvernanța contractuală și relațională

Keywords:

Această sinteză politică se bazează pe rezultatele proiectului EU-OSHA „Instrumente cu efect de levier pentru securitatea și sănătatea în muncă – Lift-OSH”. Oferă o analiză aprofundată a modului în care formele hibride de guvernanță contractuală și relațională în lanțul de aprovizionare din sectorul agroalimentar pot îmbunătăți siguranța și sănătatea la locul de muncă (SSM) și condițiile de muncă.

Constatările proiectului arată că îmbinarea celor două forme de guvernanță poate stimula încrederea, responsabilitatea comună și îmbunătățirea continuă din partea tuturor partenerilor din lanțul de aprovizionare. În cele din urmă, acest lucru se traduce în medii de lucru mai sigure și mai favorabile pentru lucrători.

Descărcați in: en