Safety culture in the construction industry as part of supply chain governance

Cultura siguranței în industria construcțiilor ca parte a guvernanței lanțului de aprovizionare

Keywords:

Această sinteză de politici se bazează pe constatările proiectului Lift-OSH al EU-OSHA, intitulat „Leverage Instruments for Occupational Safety and Health” (Instrumente cu efect de levier pentru securitatea și sănătatea în muncă). Prezintă modul în care contractanții și clienții din industria construcțiilor se bazează pe o idee specifică de „cultură a siguranței” în strategiile de gestionare a securității și sănătății la locul de muncă (SSM).

Prin două exemple ale formei benefice pe care o pot lua aceste strategii, o concluzie esențială este că definirea unor concepții comune privind siguranța este esențială pentru asigurarea SSM în sectorul construcțiilor. De asemenea, sunt necesare îmbunătățiri în ceea ce privește implicarea lucrătorilor și comunicarea de jos în sus.

Descărcați in: en