Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Efectul de levier al pieței pentru locuri de muncă sigure și sănătoase: adaptarea practicilor la sectorul industrial

Keywords:

Această sinteză de politici se bazează pe constatările proiectului EU-OSHA „Leverage Instruments for Occupational Safety and Health – Lift-OSH” (Instrumente cu efect de levier pentru securitatea și sănătatea în muncă). Prezintă recomandări pentru manageri cu privire la modul în care pot influența furnizorii pentru a îmbunătăți securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Concluziile studiilor de caz arată că guvernanța relațională joacă un rol major în transformarea politicilor și a cerințelor contractuale stricte în bune practici la locul de muncă. Acest lucru face o diferență pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor la locurile de muncă ale furnizorilor. Sinteza politică adaptează, de asemenea, recomandările la diferite contexte sectoriale.

Descărcați in: en