Supply chains' role in promoting safety and health in construction and agriculture: the LIFT-OSH Project_summary

Rezumat - Rolul lanțurilor de aprovizionare în promovarea siguranței și sănătății în construcții și agricultură: proiectul LIFT-OSH

Keywords:

Acest raport sintetizează constatările studiului de caz privind practicile de pârghie de piață bazate pe lanțul de aprovizionare care influențează securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în sectorul construcțiilor și în cel agroalimentar din Europa. Considerând atât guvernanța contractuală, cât și cea relațională, oferă indicii de politică relevante pentru sectorul respectiv, destinate factorilor de decizie și practicienilor.

Recomandările se referă la reglementări adaptate și mai stricte și la stabilirea de criterii clare și transparente pentru includerea SSM. Factorii de decizie trebuie, de asemenea, să ia în considerare provocările cu care se confruntă IMM-urile și să asigure luarea în considerare a aspectelor legate de SSM la licitații și achiziții publice.

Descărcați in: en