Guvernanța lanțului de aprovizionare în agricultură: standarde și audituri pentru îmbunătățirea SSM în sectorul agroalimentar european

Keywords:

Riscurile legate de securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în sectorul agroalimentar pot include, printre altele, programe lungi de lucru, salarii mici, un climat psihosocial dificil, precum și pericole fizice legate de ridicarea de greutăți, munca repetitivă și contactul cu substanțe chimice în activitățile agricole. Reglementarea cuprinzătoare a sectorului și faptul că SSM este integrată în lanțul de aprovizionare prin intermediul guvernanței contractuale subliniază importanța certificării și a standardelor. Această sinteză politică prezintă potențialele beneficii ale acestora pentru SSM, limitările lor actuale, precum și rolul pe care guvernele și responsabilii de elaborarea politicilor îl pot juca în îmbunătățirea lor.

Descărcați in: de | en | fr | mt | pt |