Guvernanța lanțului de aprovizionare în construcții: reglementarea SSM plasată sub responsabilitatea clienților în proiecte complexe de construcții

Keywords:

Sectorul construcțiilor înregistrează unul dintre cele mai mari numere de accidente de muncă – mortale sau nu – din întreaga UE. Complexitatea inerentă a lanțurilor de aprovizionare neliniare din sector a condus la o reorientare a atenției către clienți, care ar putea fi în măsură să își asume noi responsabilități în ceea ce privește îmbunătățirea SSM și a condițiilor de muncă, cu încurajarea guvernelor și a responsabililor de elaborarea politicilor. Această sinteză politică ilustrează reglementarea plasată sub responsabilitatea clienților, folosind două exemple de practici ale întreprinderilor și evidențiind procedurile actuale, implicațiile lor concrete și beneficiile potențiale.

Descărcați in: en | fr | lt | mt | pt |