Rezumat Îmbunătățirea SSM prin intermediul lanțurilor de aprovizionare: inițiative bazate pe piață în sectorul agroalimentar și în cel al construcțiilor

Keywords:

În pofida modificărilor survenite în structura lanțurilor de aprovizionare ca răspuns la diverși factori socioeconomici, UE și prosperitatea întreprinderilor sale rămân indisolubil legate de succesul acestor lanțuri. Influența tot mai mare a comportamentelor sustenabile și etice în cadrul acestor relații de distribuție subliniază cât este de important să se îmbunătățească SSM și condițiile de muncă. Acest raport prezintă rezultatele unei analize a literaturii de specialitate realizate în cadrul proiectului EU-OSHA privind influența de piață a SSM în lanțurile de aprovizionare, examinând în special două sectoare de bază ale UE: sectorul agroalimentar și cel al construcțiilor.

Descărcați in: de | en | fr | mt | ro | sl |