You are here

Publicaties
06/09/2007

Factsheet 75 - Beroepsgebonden spier- en skeletaandoeningen: Terug naar de werkplek

Factsheet 75 - Beroepsgebonden spier- en skeletaandoeningen: Terug naar de werkplek

Spier- en skeletaandoeningen (aandoeningen van het bewegingsapparaat, SSA’s) vormen het meest voorkomende arbeidsgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa. Om dit probleem effectief aan te pakken zijn maatregelen op de werkplek nodig. Om te beginnen moeten er preventieve maatregelen worden getroffen. Bij werkenden die al SSA’s hebben, is echter de uitdaging hen voor het arbeidsproces te behouden en, zonodig, te re-integreren op de werkplek. Dit factsheet belicht de belangrijkste bevindingen van het rapport van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk ’Back to Work’ (Terug naar de werkplek), dat erop gericht is werknemers met SSA’s te behouden, te laten revalideren en te zorgen dat zij naar hun werk kunnen terugkeren. Het rapport bestaat uit twee delen: een overzicht van de literatuur over de doeltreffendheid van maatregelen op de werkplek, en een overzicht van de beleidsinitiatieven in Europa en op internationaal niveau.

Bestel een gedrukt exemplaarEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV