Ce Summary

Wat betekent circulaire economie in termen van veiligheid en gezondheid op het werk?

Keywords:

De ontwikkeling van een circulaire economie is essentieel voor de doelstelling van de Europese Commissie om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

In deze briefing wordt aan de hand van vier toekomstscenario’s onderzocht welk effect het invoeren van een circulaire economie zou hebben op de arbeidsomstandigheden en de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Elk scenario illustreert het effect van verschillende beleidsbeslissingen in het komende decennium, en samen laten ze zien hoe sterk de uitdagingen voor VGW in de komende jaren kunnen variëren.

De briefing is bedoeld om dialoog en reflectie onder belanghebbenden te bevorderen en om de hedendaagse besluitvorming goed te onderbouwen.

Downloaden in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |