Samenvatting – Langdurig statisch zitten op het werk: gevolgen voor de gezondheid en advies voor goede praktijken

Keywords:

Bij veel banen zitten werknemers langdurig stil. Als ze daarnaast een levensstijl hebben met weinig lichaamsbeweging, kan dit een slechte gezondheid tot gevolg hebben.

In dit verslag worden kwesties met betrekking tot langdurig zitten op het werk onderzocht, onder meer bij welke banen en werknemers dit zich het vaakst voordoet, en worden de hieruit voortvloeiende risico’s voor de gezondheid benoemd, waaronder aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Ook komt de toepasselijke EU-wetgeving aan bod evenals de waarde van risicobeoordelingen voor het beschermen van de gezondheid van werknemers die langdurig moeten zitten.

Tevens worden in het verslag richtsnoeren en beleidsmatige aandachtspunten gegeven voor het stimuleren van dynamisch, actief werken met minder zitten, en voorbeelden van effectieve interventies op de werkplek en goede praktijken. De nadruk ligt op het belang van actief blijven, niet alleen voor werknemers maar ook voor scholieren, om ervoor te zorgen dat de beroepsbevolking van vandaag en toekomstige generaties hun werk op een duurzame manier kunnen verrichten.

Downloaden in: bg | cs | de | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | mt | nl | no | pt | sl | sv |