Hoe toekomststudies kunnen doorwerken in beleid

Keywords:

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een project waarin werd onderzocht welke kernfactoren ertoe bijdragen dat resultaten van toekomststudies effectief worden omgezet in beleidsvorming. Dit project werd in opdracht van EU-OSHA uitgevoerd door het Institute for Employment Studies en omvatte een literatuurstudie en vraaggesprekken met onderzoekers en deskundigen. Het rapport beschrijft de verschillende effecten die met toekomststudies kunnen worden bewerkstelligd, en gaat na welke factoren van doorslaggevend belang zijn om het beleid te kunnen beïnvloeden.

Downloaden in: en