Risicobeoordeling van aandoeningen aan de bovenste ledematen in de landbouw: een vergelijking van ervaringen

Keywords:

In deze discussienota wordt gekeken naar de prevalentie van spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) in de landbouwsector in de EU in het algemeen en in Italië in het bijzonder. SSA’s zijn de meest voorkomende werkgerelateerde ziekten: met name lage rugklachten en aandoeningen aan de bovenste ledematen zijn zeer frequent. De belangrijkste factoren die bijdragen aan SSA’s aan de bovenste ledematen zijn repetitieve bewegingen, ongemakkelijke houdingen en krachtsinspanningen.

De nota beschrijft enkele acties van de adviesdienst voor risicobeoordeling en -preventie van het Italiaanse nationale instituut voor de verzekering tegen arbeidsongevallen (INAIL-CONTARP), gericht op het standaardiseren van de beoordeling van biomechanische risico's door middel van de OCRA-checklist. Ook wordt daarin een webapplicatie beschreven die helpt om risico’s als gevolg van repetitieve bewegingen van de bovenste ledematen te herkennen. De conclusie is dat de beschreven acties ook in andere lidstaten van de EU kunnen worden toegepast.

Downloadenin: en