Psychosociale factoren bij de preventie van werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Keywords:

Hoewel werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat doorgaans in verband worden gebracht met fysieke risicofactoren, zoals het hanteren van zware lasten of repetitieve bewegingen, kunnen psychosociale factoren eveneens een belangrijke rol spelen. Ze dragen niet alleen bij tot het risico van ontwikkeling of verergering van deze aandoeningen, maar kunnen ook een belemmering vormen voor de terugkeer naar het werk.

In dit informatieblad wordt ingegaan op psychosociale factoren die verband houden met aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals een overmatige werkbelasting en ontoereikende sociale ondersteuning, en wordt uitgelegd welk effect deze stressfactoren hebben op onze fysiologie. Hieruit blijkt dat een holistische, participatieve benadering van risicobeoordeling op de werkplek, waarbij zowel fysieke als psychosociale factoren in aanmerking worden genomen, de sleutel is om de effecten ervan tot een minimum te beperken.

Downloaden in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |