Bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk in de landbouw, veehouderij, tuinbouw en bosbouw

Keywords:

Deze niet-bindende gids biedt informatie en voorbeelden van goede praktijken in verband met de invoering van richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid, evenals andere noodzakelijke elementen, zoals uitleg en praktische voorbeelden van de gevaren en risico's tijdens alle stadia van het werk in de landbouw, tuinbouw en bosbouw. Deze gids is erop gericht alle belanghebbenden, en met name boeren, toezichthouders (vooral in kleine en middelgrote ondernemingen), werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers, en anderen te helpen bij de tenuitvoerlegging van richtlijnen en de risico's op het werk naar behoren te beheersen. Deze gids bevat ook een samenvatting van de verschillende EU-richtlijnen, verwijzingen naar en een bibliografie van informatieverstrekkers, een verklarende woordenlijst, een lijst met kernvragen en een thematisch geordende lijst, een tabel met praktijkvoorbeelden en een algemene tabel met de plichten van de belanghebbenden. Deze gids bevat verschillende voorbeelden van goede praktijken, die ofwel uit in EU-lidstaten bestaande gidsen zijn overgenomen, of speciaal voor deze gids zijn uitgewerkt. Deze publicatie is in gedrukte vorm beschikbaar in alle talen.

Downloaden in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |