Voorkomen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat door middel van actieve werknemersparticipatie: tips voor goede praktijken

Keywords:

Deze infopagina bevat advies voor doeltreffende werknemersparticipatie met het oog op de preventie van MSD. Het is een goed idee om werknemers en/of hun vertegenwoordigers te betrekken bij alle fasen van de beoordeling van risico’s op en de preventie van SSA’s, waaronder het opsporen van gevaren, het beoordelen van risico’s en het kiezen, toepassen, monitoren en evalueren van oplossingen. Actieve werknemersparticipatie helpt bij het vinden van de meest praktische oplossingen, omdat werknemers weten hoe hun werk wordt uitgevoerd en welke gevolgen het werk voor hen heeft.

Downloaden in: de | el | en | et | fi | is | lt | nl | pt | sk | sl |