Preventie van spier- en skeletaandoeningen bij een divers personeelsbestand: risicofactoren voor vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers
07/12/2020 Type: Rapporten 171 pagina’s

Preventie van spier- en skeletaandoeningen bij een divers personeelsbestand: risicofactoren voor vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers

Keywords:Campaign 2020-2022, Aandoeningen aan het bewegingsapparaat
Dit verslag onderzoekt de prevalentie van spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) en de bijbehorende fysieke, psychosociale, individuele en organisatorische risicofactoren in drie specifieke groepen werknemers: vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers. In het verslag wordt uitgelegd waarom werknemers in deze groepen vaker worden blootgesteld aan SSA-gerelateerde risicofactoren en waarom bij deze werknemers vaker gezondheidsproblemen, waaronder SSA’s, voorkomen dan bij andere werknemers.
Met het veldwerk, dat bestaat uit interviews met deskundigen, focusgroepen met werknemers en een diepgaande analyse van casestudy’s, wordt de huidige wetenschappelijke onderbouwing ondersteund, aangevuld en verbeterd.
Ten slotte worden beleidsaanbevelingen gedaan om gezondheidsrisico’s te beheren en spier- en skeletaandoeningen in elk van de drie groepen te voorkomen.
Downloaden in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp