Preventie en expertise ter zake in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk in Europa

Keywords:

Met deze discussienota wordt een bijdrage geleverd aan de discussie die momenteel gaande is over de rol van preventie ter ondersteuning van de materiële naleving van normen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

In het document wordt de functie van VGW-beroepspraktijken in Europese ondernemingen in de 21e eeuw beoordeeld. Dit past in de bredere discussie over het belang van professionele hulp bij de verwezenlijking van materiële naleving en helpt daardoor ook de grenzen van de huidige kennis te bepalen en de belangrijkste vragen voor toekomstig beleid en onderzoek af te bakenen. 

Downloaden in: en