Nederland: geringere blootstelling van werknemers aan schadelijk stof in de akkerbouw

Keywords:
Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2018-2019
Bekroonde organisatie 

Arbeidskrachten in de landbouw kunnen worden blootgesteld aan schadelijk kristallijn silicastof uit de bodem, dat een risico voor de gezondheid vormt.

Het kleine Nederlandse landbouwbedrijf Mansholt BV heeft, in samenwerking met Stigas, het sectorale orgaan voor de gezondheid op het werk, blootstelling aan stof bij het sorteren van aardappelen aangepakt door een reeks collectieve technische en organisatorische maatregelen ter beperking van stof in te voeren. De apparatuur en processen zijn geleidelijk aangepast om de kosten over een langere periode te spreiden; er werden een stofzuiger en een elektrische vorkheftruck aangeschaft om een eind te maken aan de blootstelling aan dieseluitlaatgassen op de locatie, en de werknemers zijn actief betrokken bij het bepalen en uitvoeren van oplossingen.

De benadering van Mansholt BV is een goed voorbeeld van hoe een kleine onderneming met beperkte middelen de veiligheid en gezondheid van werknemers daadwerkelijk kan verbeteren.

Downloaden in: en | is | nl |