Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening – inzichten uit de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener)

Keywords:

In dit verslag wordt er gekeken naar de voornaamste risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) die zich voordoen in de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening in Europa, waaronder risico’s die verband houden met COVID-19. Het omvat een analyse van de gegevens die werden verzameld tijdens de drie rondes van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener). Ter aanvulling van die analyse werden er vraaggesprekken gevoerd met vooraanstaande VGW-deskundigen en belanghebbenden uit de sector.

Er wordt een overzicht gegeven van de waargenomen tendensen in VGW-beheer, met de nadruk op ergonomische en psychosociale risico’s, prikkels en belemmeringen voor VGW-beheer in de sector en werknemersparticipatie op het gebied van VGW. In het verslag worden de bevindingen met betrekking tot de voornoemde sector uiteengezet. Er wordt ook een vergelijking gemaakt tussen gegevens uit verschillende Europese landen en diverse sectoren. Tot slot worden er op basis van de analyseresultaten en de bevindingen mogelijke leerpunten aangereikt om de VGW-situatie in de sector te verbeteren.  

Downloaden in: en