Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2018-2019
17/09/2019 Type: Casestudies 40 pagina’s

Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2018-2019

Keywords:Campaign 2020-2022, Campagne 2018-2019

In deze brochure worden voorbeelden van goede praktijken gegeven van organisaties uit heel Europa die zijn bekroond of een eervolle vermelding hebben ontvangen vanwege de innovatieve manier waarop zij zorgen dat werknemers niet of in mindere mate aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Deze voorbeelden gaan verder dan alleen naleving van de wetgeving en laten duidelijk de voordelen zien van een proactieve benadering van VGW en van het creëren van een preventiecultuur door het betrekken van de werknemers, het management en deskundigen.

Al deze organisaties hanteren het STOP-beginsel voor de hiërarchie van preventiemaatregelen, wat betekent dat uitbanning, substitutie en collectieve maatregelen voorrang krijgen boven persoonlijke beschermingsmaatregelen. De voorbeelden zijn duurzaam op de lange termijn en overdraagbaar naar andere bedrijven, sectoren of lidstaten. Ook voegen ze waarde toe aan de bestaande praktijken en houden ze rekening met de behoeften van het grootste segment van Europese bedrijven: de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

Download in:EN

Aanvullende publicaties over dit onderwerp