Finland: Beheersen van de blootstelling van personeel aan chemische stoffen tijdens de productie van kleefstoffen

Keywords:

Een producent van kleefstoffen in Finland heeft een veelzijdige aanpak gehanteerd om zijn medewerkers tegen gevaarlijke chemische stoffen te beschermen. Uit de casestudy blijkt dat een combinatie van maatregelen de blootstellingsniveaus zodanig had verlaagd dat voor de meeste arbeidsprocessen geen persoonlijke beschermingsmiddelen meer nodig waren.

De nadruk lag daarbij vooral op technische maatregelen, zoals de inzet van uitgebreide ventilatiesystemen, en organisatorische maatregelen, waaronder uitvoerige training van werknemers en zorgvuldige selectie van nieuwe chemische stoffen op basis van veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario's. Het bedrijf is ook gestopt met de productie van op oplosmiddelen gebaseerde kleefstoffen, om zo een einde te maken aan het gebruik van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en de bijbehorende risico's voor het personeel.

Downloaden in: en