Factsheet 49 - Veilig werken op daken

Keywords:

Werken op daken kan gevaarlijk zijn. Daarom zijn strenge veiligheidsnormen van cruciaal belang, ongeacht de duur van de werkzaamheden. Deze factsheet geeft algemeen advies over veilig werken op daken, maar kan geen gedetailleerde richtsnoeren geven. Indien u nader advies nodig hebt, neem dan contact op met de bevoegde instantie of andere organen voordat de werkzaamheden aanvangen.

Downloaden in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |