Samenvatting: Gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkplek: een gezamenlijke analyse van drie grote enquêtes.

Keywords:

Dit rapport presenteert de hoofdbevindingen van een gezamenlijke analyse van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) door EU-OSHA, de specifieke module van de arbeidskrachtenenquête 2013 over arbeidsongevallen en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen door Eurostat en het zesde Europese onderzoek naar de arbeidsomstandigheden door Eurofound.

Doel was een uitvoerig overzicht te bieden van de stand van zaken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in Europa door enerzijds, de gezichtspunten van de organisaties inzake risicobeheer en risicobewustzijn, en anderzijds die van de werknemers- inzake blootstelling aan risico's en werkplekgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten bijeen te brengen.

Downloaden in: da | el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | nl | no | pl | sk | sv |