Estland: Beperking van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de reinigingsbranche

Keywords:

In dit voorbeeld van een goede praktijk zien we een bedrijf in Estland dat maatregelen heeft getroffen om het risico van blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen in reinigingsmiddelen te beperken.

Door aanpassingen in het aankoopsysteem wist het bedrijf het gebruik van belangrijke dagelijkse reinigingsproducten tot drie middelen te beperken: een product dat twee gevaarlijke bestanddelen in lage concentraties bevat; een middel dat op grond van EU-wetgeving als onschadelijk wordt bestempeld, en gezuiverd water, dat helemaal geen chemische stoffen bevat.

Uitgebreide opleiding, vereenvoudigde richtlijnen voor veiligheid en gezondheid, en de verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen hebben de nieuwe aanpak nog doeltreffender gemaakt.

Downloaden in: en