Veiligheid waarborgen door effectief onderhoud in een fabriek voor bestrijdingsmiddelen

Keywords:

De Hongaarse bestrijdingsmiddelenproducent waarop deze casestudy is gebaseerd, heeft vastgesteld dat effectief onderhoud van installaties en apparatuur een cruciaal onderdeel is van een veilige bedrijfsvoering. Deze producent heeft een nieuw, efficiënter systeem voor onderhoudsbeheer ingevoerd, met regelmatige controle van de apparatuur en het gebruik van specifieke software voor het registreren en volgen van storingen en reparaties. Om werknemers te stimuleren en meer bekendheid te geven aan het belang van effectief onderhoud, worden regelmatig audits gehouden en zijn er bonussen voor het nauwkeurig rapporteren van niet-naleving.

Het bedrijf richt zich met name op onderaannemers en heeft duidelijk gedocumenteerde regels vastgesteld voor arbeidsomstandigheden, werkvergunningen en toezicht op contractanten. De inzet van het management voor effectief onderhoud en de goede communicatie met werknemers en onderaannemers zijn doorslaggevend geweest voor het welslagen van dit nieuwe systeem en voor de ontwikkeling van een veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Downloadenin: en