E-facts nr. 75: Gevaarlijke stoffen en succesvolle communicatie op het werk

Keywords:

Veiligheid op de werkplek staat of valt met risicobewustzijn. Werkgevers en werknemers moeten de op de werkplek aanwezige gevaarlijke stoffen kennen en weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dit E-facts-nummer geeft tips voor succesvolle communicatie op het werk over gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld voor het gebruik van veiligheidsinformatiebladen, en bevat een lijst met nadere informatiebronnen. Het E-facts-nummer geeft aan hoe twee nieuwe verordeningen over chemische stoffen een betere communicatie over de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkplek willen bereiken. De verordeningen betreffen de registratie en beoordeling van en de autorisatie ten aanzien van chemische stoffen (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals, REACH) en de indeling, etikettering en verpakking ervan (Classification, Labelling and Packaging, CLP).

Downloadenin: cs | el | en | fr | is | it | mt | nl |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp