Beheersing van blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen bij de behandeling van chirurgische instrumenten

Keywords:

Deze casestudy betreft een ziekenhuis in Letland dat heeft vastgesteld dat zijn werknemers een onaanvaardbaar hoge blootstelling aan ethyleenoxide ondervonden. Een van de maatregelen om dit tegen te gaan was de bouw van een afzonderlijk gebouw waar alle gevaarlijke chemische stoffen nu in brandwerende kasten worden bewaard. Alle werknemers krijgen nu ook een grondige opleiding over de veiligheidseisen van de chemische stoffen en hoe deze op de juiste wijze te gebruiken.

Downloaden in: en